FUSION 2020 Wrapped

Antal solgte tights

${ stats_for_year.tightsOrdered }

Antal re-orders

${ stats_for_year.totalReorders }

Din vækst i år vs. 2019

${ stats_for_year.percentageGrowth > 0 ? '+' : '' }${ stats_for_year.percentageGrowth }%


Antal produkter i sortiment

${ stats_for_year.productsInSortiment }

Din lagerbinding på FUSION har i gennemsnit været

${ stats_for_year.inventoryBinding }

Omsætningshastighed hos FUSION på

${ stats_for_year.turnoverSpeed }


Antal enheder solgt

${ stats_for_year.totalQuantityOrdered }

Din gennemsnitlig re-ordrestørrelse

${ formatMoney(stats_for_year.avgReorderAmount) } DKK

Dine top 5 mest solgte varer:

${ p.title }


Du burde have omsat for

${ formatMoney(stats_for_year.expectedTurnOver) } DKK

i FUSION

Forecast for dig i 2021 ser således ud:

${ formatMoney(stats_for_year.forecastedTurnOver) } DKK

i FUSION